RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Article 17 of the Preparations Directive 1999/45/EC is differently implemented in EU Member States. A survey on how Poisons Information Centres become informed on dangerous preparations

Artikel 17 van de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG is verschillend geimplementeerd in EU lidstaten. Een onderzoek naar hoe Vergiftigingen Informatie Centra worden geinformeerd over gevaarlijke preparaten.

Publiekssamenvatting

Onderzoek naar de aanlevering van informatie over gevaarlijke preparaten door bedrijven aan Vergiftigingen Informatie Centra laat zien dat dit in elke EU lidstaat anders geregeld is. Dit komt doordat in de Europese Preparatenrichtlijn 1999/45/EG hierover geen duidelijke regels zijn vastgelegd.
De invoering van het 'Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals' (GHS) in de EU gaat de Preparatenrichtlijn vervangen. Dit is een goed moment om op Europees niveau de aanlevering van productinformatie te harmoniseren en de vereisten wettelijk vast te leggen.
De aangeleverde productinformatie wordt gebruikt voor medische doeleinden, met name het verstrekken van informatie in geval van vergiftigingen. Dit rapport laat zien dat in zes landen een Vergiftigingen Informatie Centrum hiervoor direct is aangewezen als ontvangende instantie. In de meeste andere landen wordt de productinformatie aan hen ter beschikking gesteld door een (ander) ontvangend overheidsorgaan.
In EU lidstaten gelden verschillende vereisten voor de op te geven productsamenstelling en de concentraties van de ingredienten. Eveneens verschillen de procedures voor aanlevering en is er een aanzienlijke variatie in de gebruikte formulieren en/of applicaties voor elektronische aanlevering.
Voor het bereiken van harmonisatie is het noodzakelijk dat de ontvangende instanties eerst consensus bereiken over de vereiste productinformatie. Daarna moet overeenstemming worden bereikt over een gemeenschappelijk formaat voor aanlevering.
 

Home / Documenten en publicaties / Article 17 of the Preparations Directive 1999/45/EC is differently implemented in EU Member States. A survey on how Poisons Information Centres become informed on dangerous preparations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu