RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Detectie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organismen: knelpunten en kansen

Publiekssamenvatting

Het rapport beschrijft op welke manieren genetisch gemodificeerde organismen zijn op te sporen, en welke informatie en welk vergelijkingsmateriaal minimaal daarvoor nodig zijn. Vervolgens wordt, aan de hand van een aantal recente incidenten, beschreven welke technische problemen zich voordoen bij de detectie van ggos en wanneer de beschreven detectiemethoden succesvol kunnen zijn. En wat is de technische haalbaarheid om in de toekomst niet-toegelaten ggos op te sporen. De Conclusie vat de mogelijkheden en beperkingen kort samen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Detectie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organismen: knelpunten en kansen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu