RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Incidentie en moleculaire epidemiologie hepatitis B virus, Nederland, 2004 - 2007

Publiekssamenvatting

Het ministerie van VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven het Hepatitis B risicogroepen vaccinatiebeleid te evalueren. Het doel hierbij is om de effectiviteit te bepalen door te onderzoeken of de transmissie van hepatitis B in Nederland is verminderd en de incidentie van acute hepatitis B is gedaald.
In dit rapport worden de resultaten na vier jaar (2004-2007) gegevensverzameling beschreven en wordt ingegaan op de HBV genotypenverdeling en de verdeling van de risicogroepen over Nederland
 

Home / Documenten en publicaties / Incidentie en moleculaire epidemiologie hepatitis B virus, Nederland, 2004 - 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu