RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PM2,5-performancetest. Vergelijk automatische PM2,5-meetapparatuur

Publiekssamenvatting

In de publieke opinie is een groeiende belangstelling voor de luchtkwaliteit, waarbij veel aandacht is voor de heersende fijnstofconcentraties (PM2,5). In antwoord op de groeiende belangstelling en het voldoen aan het gestelde in de wet- en regelgeving is het toerusten van monitoringsnetwerken met continue automatische PM2,5-meetsystemen nodig. Binnen de Nederlandse context gelden strikte eisen voor de prestaties van automatische continue meetsystemen. De eisen volgen uit de nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Het belang dat aan deze eisen wordt gehecht blijkt uit een aantal (recente) uitspraken van de Raad van State. Om de eenduidigheid van toetsen van de heersende fijnstofconcentraties aan geldende wet- en regelgeving te garanderen staat de referentiegelijkwaardigheid bij de selectie van automatische continue meetsystemen centraal. Uit een gehouden vergelijkende test volgt dat er twee continue automatische meetsystemen aan de gestelde criteria voor referentiegelijkwaardigheid voldoen. Slechts een systeem levert daarnaast uurwaarden die wenselijk zijn om het concentratieverloop gedurende een dag te kunnen volgen, zodat het publiek hierover kan worden geinformeerd.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / PM2,5-performancetest. Vergelijk automatische PM2,5-meetapparatuur

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu