RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten

Publiekssamenvatting

Het beleid van het ministerie van VROM is gericht op duurzaam gebruik van de bodem. Bodembeheer kan het functioneren (de ecosysteemdiensten) van de bodem beinvloeden, en op deze manier een rol spelen om de gewenste kwaliteit van de bodem te verkrijgen. In dit rapport wordt het effect van verschillende bodembeheersmaatregelen in de melkveehouderij en in de akkerbouw op ecosysteemdiensten beschreven aan de hand van studies die in de literatuur beschreven zijn.
 

Home / Documenten en publicaties / Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu