RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances. Copper and zinc in the Netherlands

Europese maatregelen om vervuiling door stoffen onder de Kaderrichtlijn Water te reduceren. Koper en zink in Nederland

Publiekssamenvatting

Op nationaal en Europees niveau zijn extra maatregelen nodig om een aantal koper- en zinkbronnen die het Nederlandse oppervlaktewater belasten onder controle te krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de nationale belasting van het oppervlaktewater door deze zware metalen. Een groot deel van de koper- en zinkemissies in de Nederlandse oppervlaktewateren komt via de grote rivieren uit het buitenland. In Nederland zelf zijn diverse bronnen verantwoordelijk voor de koper- en zinkvervuiling. Voorbeelden zijn verkeer, huishoudens, bouwmaterialen, industrie en landbouw.
Voor de meeste bronnen zijn al maatregelen getroffen, nationaal of door de Europese Unie. Voor een aantal bronnen is meer onderzoek nodig, zoals voor bouwmaterialen of koperbaden om hoeven van vee te desinfecteren. Verder onderzoek is nodig om hiervoor praktische en kostendekkende alternatieven of maatregelen te vinden. Omdat de omvang en de bronnen van vervuiling lokaal verschillen, adviseert het RIVM de vervuiling lokaal te inventariseren.
De hoeveelheid koper en zink die uit landbouwgronden komt, is het moeilijkst te verminderen. Dit komt doordat jarenlang gebruik van mest heeft geleid tot een aanzienlijk hoeveelheid koper en zink in de landbouwgronden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances. Copper and zinc in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu