RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een inventarisatie van laboratoriumdiagnostiek van volksgezondheidsrelevante micro-organismen. Update 2007

An inventory of laboratory diagnostics of public health relevant micro organisms. Update 2007

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft voor de tweede keer de methoden in kaart gebracht die door de laboratoria in Nederland worden gebruikt om infectieziekten aan te tonen. Deze informatie is van belang om infectieziekten te kunnen bestrijden. Betrokken partijen weten dan wie wat waar doet.
De eerste inventarisatie, onofficieel de 'pathogenennota' genoemd, werd uitgevoerd in 1998, destijds voor 104 geselecteerde ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg. Voor 2007 is het aantal opgenomen micro-organismen gestegen tot 143 (57 bacterien, het SARS-virus, het influenzavirus H5N1 en doordat maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals dreiging van bioterrorisme.
Voor het onderzoek in 2007 zijn in eerste instantie 260 laboratoria aangeschreven, zowel medisch-microbiologische als andere laboratoria. Zij kregen eerst een enquete toegestuurd om globaal een beeld te geven van wat ze doen. Vervolgens is aan de laboratoria die bereid waren verder mee te werken, gevraagd welke diagnostiek ze uitvoeren voor welke micro-organismen. Door het hoge aantal deelnemers, vooral onder de medisch-microbiologische laboratoria (95 procent), kan de uitkomst als representatief worden beschouwd.
Voor 25 virussen en 2 bacterien wordt in slechts vijf of minder laboratoria diagnostiek verricht. Voor twee virussen (Bornavirus en Machupo-virus, CDC Bioterrorism class A) wordt in Nederland geen diagnostiek uitgevoerd.
Deze nieuwe 'pathogenennota' verschijnt in papieren versie en is op internet beschikbaar. De tabellen met informatie over de beschikbare diagnostiek zijn gesorteerd op micro-organisme en laboratorium. Vanwege de grote omvang van de tabellen zijn ze op CD-rom aan het rapport toegevoegd.
 

Home / Documenten en publicaties / Een inventarisatie van laboratoriumdiagnostiek van volksgezondheidsrelevante micro-organismen. Update 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu