RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The EMF Directive and protection of MRI workers. Possible solutions

De EMV-richtlijn en bescherming van MRI-personeel. Mogelijke oplossingen

Publiekssamenvatting

Tijdens een MRI-scan wordt ziekenhuispersoneel soms aan sterkere elektromagnetische velden blootgesteld dan volgens de Europese richtlijn voor werknemers is toegestaan. Dit is vooral het geval als personeel tijdens een scan dicht bij een patient moet staan. Door het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en door extra veiligheidsmaatregelen zijn er mogelijkheden om de blootstellingslimieten in de richtlijn deels te verhogen. Deze versoepeling kan op twee manieren worden toegepast. De eerste is om de blootstellingslimieten deels te verhogen voor alle werknemers in de Europese Unie die aan elektromagnetische velden blootgesteld kunnen worden. De tweede is om deze limieten alleen te verhogen voor bepaalde groepen zoals ziekenhuispersoneel en onderzoekers, of voor bepaalde medische handelingen. De Europese richtlijn moet in 2012 in de nationale wetgeving zijn opgenomen. Zonder deze aanpassingen mogen bepaalde MRI-procedures niet meer worden uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Apparatuur voor MRI (magnetic resonance imaging) produceert drie soorten elektromagnetische velden: een statisch magneetveld, een laagfrequent elektromagnetisch veld en een radiofrequent elektromagnetisch veld. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de sterkte van het statische en laagfrequente veld groter kan zijn dan de blootstellingslimieten in de richtlijn voor werknemers. De alternatieve strategieen zijn mogelijk omdat de limieten een veiligheidsmarge hebben en extra veiligheidsmaatregelen aan de orde zijn. De voorgestelde versoepeling, in combinatie met extra veiligheidsmaatregelen, ligt binnen deze marge en voorkomt tintelingen en zenuwpijn. Door de extra veiligheidsmaatregelen kunnen werknemers hun taken blijven uitvoeren terwijl ze voldoende beschermd zijn. De specifieke groepen werknemers en limieten kunnen ofwel in de richtlijn worden beschreven, ofwel per bedrijfssector worden overeengekomen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties.
 

Home / Documenten en publicaties / The EMF Directive and protection of MRI workers. Possible solutions

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu