RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard - Periode 2006

Contra-expertise on dtermination of radioactivity of waste water and ventilation air of the fornmer nuclear power plant Dodewaard - Period 2006

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de (voormalige) kerncentrale Dodewaard. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2006. Het RIVM en de centrale vonden geen kunstmatige gammastralers in ventilatielucht. De centrale is sinds 1997 buiten bedrijf en is in juli 2005 in de fase 'veilige insluiting' overgegaan. Het voornemen is om de centrale over veertig jaar, als de radioactiviteit sterk is afgenomen, te ontmantelen.
Het RIVM heeft in 2006 acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar zijn genomen. Er is geen afvalwater geloosd in 2006. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard - Periode 2006

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu