RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medical devices in intramural settings and patient safety. Availability of incident data and possible solutions to prevent use problems.

Medische hulpmiddelen in zorginstellingen en patientveiligheid. Beschikbaarheid van incidentgegevens en mogelijke oplossingen om gebruiksproblemen te voorkomen.

Publiekssamenvatting

Gegevens over incidenten met medische hulpmiddelen in Europese zorginstellingen zijn niet optimaal beschikbaar. Dat komt omdat landen deze gegevens op uiteenlopende manieren verzamelen en presenteren, waardoor ze moeilijk zijn te vergelijken. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.
De mate waarin incidenten in de gezondheidszorg voorkomen is een belangrijke graadmeter voor de patientveiligheid. De incidentgegevens bieden ook handvatten om de medische hulpmiddelen en het gebruik ervan te verbeteren. In 2006 zijn in Nederland bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 650 meldingen van incidenten met medische hulpmiddelen binnengekomen. Voorbeelden zijn katheters die afbreken, falende bevestigingsmechanismen van tilliften en brand in anesthesie-apparatuur.
Momenteel is een Europees meldingssysteem in wording. Dat vereist dat de landensystemen op elkaar aansluiten. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse overheid met andere landen uitwisselt op welke manier zij gegevens over incidenten met medische hulpmiddelen willen verzamelen. Alleen als elk land op eenzelfde wijze registreert, kunnen gegevens met elkaar worden vergeleken. Ook kunnen dan eventuele trends zichtbaar worden.
Behalve een algemene inventarisatie van incidentgegevens gaat dit rapport specifiek in op gebruiksproblemen met infuuspompen. Een verkeerde instelling van de pomp bijvoorbeeld kan tot een over- of onderdosering van medicatie leiden. Zorginstellingen en fabrikanten kunnen gebruiksproblemen verminderen door bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkere ontwerpen toe te passen en preventieplannen te ontwikkelen. De aanbevelingen in dit rapport zijn grotendeels ook geschikt voor andere medische hulpmiddelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Medical devices in intramural settings and patient safety. Availability of incident data and possible solutions to prevent use problems.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu