RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis

Trends in werkzame stoffen aangetroffen in illegale afslankmiddelen. Een overzicht van 2002-2007 en van gezondheidsrisico's

Publiekssamenvatting

In Nederland aangetroffen illegale afslankmiddelen zijn tussen 2002 en 2007 gevaarlijker geworden. Steeds vaker betreft het vervalsingen van echte medicijnen en voedingssupplementen waaraan illegaal geneesmiddelen zijn toegevoegd. Ook blijken de na 2004 verboden afslankkruiden (efedrines) te worden vervangen door geneesmiddelen (bv. sibutramine). Onkundig gebruik kan leiden tot psychoses, hart- en vaatproblemen en zelfs tot de dood. Dit blijkt uit een trendanalyse op 256 verdachte monsters bijeengebracht door vier nationale laboratoria in Nederland, waaronder het RIVM.
Internationaal heeft het gebruik van illegale afslankmiddelen veel gevallen van ernstige gezondheidsschade veroorzaakt en soms zelfs tot de dood geleid. Omdat de in Nederland aangetroffen werkzame bestanddelen overwegend dezelfde zijn als in andere landen, kunnen soortgelijke effecten ook hier optreden. Een goede registratie van deze gezondheidsklachten wordt aanbevolen om oog te krijgen voor de ernst en de omvang van het probleem.
Gezondheidsrisico's zijn het hoogst bij vervalste voedingssupplementen. Doordat de aanwezige geneesmiddelen doelbewust niet op de etiketten staan vermeld, is de consument zich niet bewust van de risico's. Consumenten denken voor een natuurlijk product te kiezen, maar worden onbewust blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen. Als bijwerkingen niet snel worden toegeschreven aan een vervalst voedingssupplement, kan dat adequate medische behandeling vertragen. Gezondheidsrisico's zijn ook hoog voor namaak medicijnen omdat de samenstelling en kwaliteit onbetrouwbaar zijn en ze zonder een recept van een arts worden gebruikt.
 

Home / Documenten en publicaties / Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu