RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Process evaluation of the Chlamydia Screening Implementation in the Netherlands: phase 1. Challenges and opportunities during preparation and first operational phase

Procesevaluatie van de Chlamydia Screening Implementatie in Nederland: de eerste fase

Publiekssamenvatting

De Chlamydia Screening in Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg onder jongeren van 16 tot en met 29 jaar is in april 2008 succesvol van start gegaan. De technische uitvoering is goed verlopen, maar de participatiegraad valt wat tegen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de voorbereiding en de eerste twee maanden van de uitvoering. De toekomstige besluitvorming over een landelijke screening op chlamydia in Nederland is afhankelijk van dit evaluatieonderzoek. Soa Aids Nederland coordineert de screening, die wordt uitgevoerd door de GGD'en van de drie regio's. Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM evalueert het programma in samenwerking met bovengenoemde partijen.
De screening is bedoeld om seksueel actieve jongeren in twee rondes te screenen op Chlamydia. Onder hen komt deze geslachtsziekte het meest voor. De jongeren kunnen na een schriftelijke oproep via een website een testpakket aanvragen. De combinatie van IT, logistiek en laboratoriumwerk maakte de screening een complexe aangelegenheid. Factoren die de uitvoering bevorderden waren de expertise van de projectgroep zelf, de grote inzet van alle betrokkenen en de geslaagde uitbesteding van IT en logistieke zaken. Belemmerende factoren waren de veelheid aan betrokken partijen, de onderschatting van de werkbelasting en tijdsinvestering en daarmee het uitstel van het programma.
Eerste resultaten screening. De participatiegraad in de eerste twee maanden was 15%, lager dan vooraf geschat was (30%). Herinneringsbrieven en e-mails droegen in belangrijke mate bij aan de deelname. Vrouwen deden vaker mee dan mannen. Personen tussen de 20 en 29 jaar deden vaker mee dan 16 tot 19 jarigen, bij wie vaker chlamydia is geconstateerd.
Uit de eerste cijfers blijkt dat 4,3% van de deelnemers de geslachtsziekte had. De screening leidde niet tot een ernstig verhoogde werkdruk bij soa-centra of huisartspraktijken. De meeste verpleegkundigen en huisartsen benoemden het belang om partners te waarschuwen; de wijze waarop zij zijn benaderd verschilde.
 

Home / Documenten en publicaties / Process evaluation of the Chlamydia Screening Implementation in the Netherlands: phase 1. Challenges and opportunities during preparation and first operational phase

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu