RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD-richtlijn medische milieukunde. Gezondheidsrisico bodemverontreiniging

Environmental Health guideline for Municipal Public Health Services: health risks of soil contamination

Publiekssamenvatting

Bodemverontreinigingen komen veel voor in Nederland. Meestal worden mensen hier in geringe mate aan blootgesteld en zijn er geen schadelijke gevolgen te verwachten voor hun gezondheid. Soms kan de blootstelling wel groot zijn, bijvoorbeeld doordat kinderen grond binnenkrijgen via hand-mondcontact, door groenten uit eigen tuin te eten of doordat vluchtige stoffen in de binnenlucht van woningen komen. In die gevallen kunnen gezondheidsrisico's niet altijd worden uitgesloten. In beide situaties kunnen bewoners vragen en zorgen hebben over de gevolgen voor hun gezondheid. Het is van belang dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) in staat zijn deze vragen te beantwoorden en een goede risicobeoordeling kunnen maken. Het RIVM heeft daarom in samenwerking met GGD'en een richtlijn opgesteld die de benodigde informatie hiervoor bevat. De richtlijn is een geactualiseerde versie van de GGD-richtlijn 'Gezondheidsrisico's bij bodemverontreiniging' uit 2002. Beschreven wordt wanneer welke gegevens nodig zijn om te kunnen bepalen of er een risico bestaat voor de gezondheid. De basis hiervoor zijn de wettelijk voorgeschreven bodemonderzoeken en blootstellingsmodellen. In sommige gevallen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld in binnenlucht van woningen of in groenten uit eigen (moes)tuin. De richtlijn geeft aan hoe met behulp van deze onderzoeken een gezondheidsrisico wordt bepaald en aan welke normen dat wordt getoetst. Ook is er een overzicht van de relevante wet- en regelgeving op dit gebied. Ten slotte wordt aangegeven op welke wijze de GGD bewoners en het bevoegde gezag (gemeente, provincie) kan adviseren over gezondheidsrisico's van bodemverontreiniging, de te nemen maatregelen en de communicatie daarover.
 

Home / Documenten en publicaties / GGD-richtlijn medische milieukunde. Gezondheidsrisico bodemverontreiniging

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu