RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkplan 2009. Centrum Infectieziektebestrijding

Publiekssamenvatting

Het Werkplan 2009 bevat de plannen van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) in het jaar 2009. Hierin komt de bestrijding van infectieziekten in Nederland in al zijn facetten aan bod. De missie van het CIb van het RIVM is infectieziekten signaleren, bestrijden en voorkomen voor de volksgezondheid in Nederland. Het Werkplan 2009 beschrijft de werkzaamheden die het CIb uitvoert om de bijbehorende kerntaken te kunnen vervullen. Om het inzicht in de infectieziektebestrijding te vergroten signaleert het centrum relevante ontwikkelingen en bevordert het interventies. Dit proces wordt in het werkplan geollustreerd met een toelichting op de volgende thema's: het Rijksvaccinatieprogramma, opkomende infectieziekteproblemen, tuberculose, antibioticaresistentie, seksueel overdraagbare aandoeningen en wiskundige modellering. Binnen de thema's worden bovendien verschillende onderzoeksgebieden uitgelicht. De kerntaken van het CIb zijn: - inzicht krijgen in de infectieziekten door middel van diagnostiek, surveillance en wetenschappelijk onderzoek; - overheid landelijk informeren over preventie en het versterken van waakzaamheid. Bij uitbraken is snel reageren mogelijk door de infectieziektebestrijding te coordineren, internationaal samen te werken en door regie uit te voeren op het Rijksvaccinatieprogramma; - een effectieve infectieziektebestrijding- en preventie bevorderen door professionals en ministeries te adviseren, door onderzoekssubsidies te verlenen en door het publiek voor te lichten.
 

Home / Documenten en publicaties / Werkplan 2009. Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu