RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The ConsExpo spray model - Modelling and experimental validation of the inhalation exposure of consumers to aerosols from spray cans and trigger sprays

Het spuitmodel in ConsExpo

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft onderzoek laten uitvoeren waarmee het ConsExpo-spuitmodel is verbeterd. Dit model berekent in welke mate de mens blootstaat aan deeltjes na gebruik van spuitbussen en pompverstuivers. ConsExpo is een internationaal gebruikt computerprogramma waarmee de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat. Het programma bevat meerdere modellen die de blootstelling en de opname van stoffen via de huid, de mond en via inhalatie beschrijven.
Validatie van modellen met behulp van meetgegevens is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de blootstellingsschatting te verbeteren. Voor de validatie van het spuitmodel heeft het RIVM experimenten aan spuitbussen laten uitvoeren door TNO. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
Meerdere eigenschappen van spuitproducten bepalen de mate van blootstelling. De belangrijkste zijn de hoeveelheid materiaal die per tijdseenheid wordt uitgestoten en de grootte van de deeltjes die hierbij vrijkomen. In het onderzoek zijn deze karakteristieken voor 23 spuitbussen en pompverstuivers bepaald. Vervolgens is de blootstelling aan 9 producten tijdens gebruik gesimuleerd. Hiervoor is in een afgesloten kamer met deze spuitbussen en pompverstuivers gespoten. Vervolgens zijn gedurende een bepaalde tijd op verschillende plaatsen in de ruimte de hoeveelheid en de grootte van de aanwezige deeltjes gemeten.
 

Home / Documenten en publicaties / The ConsExpo spray model - Modelling and experimental validation of the inhalation exposure of consumers to aerosols from spray cans and trigger sprays

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu