RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGD-richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen

Environmental health guideline for Municipal Health Services. Assessment of air exchange and ventilation capacity in dwellings

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in samenwerking met GGD'en een richtlijn
ontwikkeld die beschrijft hoe ventilatie en ventilatievoorzieningen van
bestaande woningen beoordeeld kunnen worden. Voorbeelden zijn: hoeveel
kubieke meter verse lucht komt er per uur een woning binnen en hoeveel
binnenlucht wordt er afgevoerd? Hoeveel kan er hoogstens afgevoerd worden?
Is dat voldoende om de binnenlucht gezond te houden en hoe valt dat te
meten? De luchtverversing in woningen schiet vaak tekort, wat gevolgen kan
hebben voor de kwaliteit van het binnenmilieu en voor de gezondheid. Het
kabinet heeft plannen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.
De richtlijn biedt GGD-medewerkers basisinformatie over ventilatie en
ventilatievoorzieningen van woningen. Ook is beschreven welke relaties
tussen ventilatie en gezondheidsrisico's er bekend zijn. Te weinig
ventilatie kan leiden tot bijvoorbeeld vochtproblemen, en hoge concentraties
van verbrandingsproducten en het gas radon. Dit kan gepaard gaan met onder
andere geurhinder, verergering van astma of een verhoogde kans op
longkanker.
Daarnaast is op basis van de wettelijke voorschriften en andere maatstaven
een selectie gemaakt van methoden, technieken en criteria die GGD'en kunnen
hanteren om de ventilatiecapaciteit en de ventilatie te beoordelen. Om het
instrumentarium compleet te maken zijn de methoden, technieken en criteria
op onderdelen aangevuld. Hiermee zijn ze meer gericht op het aantal
personen dat aanwezig is of doorgaans aanwezig is in de betreffende ruimten.
Verder is beschreven wat de taken van de GGD'en zijn en hoe zij het
beoordelingsproces van ventilatie en ventilatievoorzieningen kunnen indelen.
De beoordeling kan plaatsvinden in de betreffende woning of vanaf de
werkplek.
 

Home / Documenten en publicaties / GGD-richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu