RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd en toekomst. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

Publiekssamenvatting

N.B. 22-11-2011 nieuwe pdf met erratum op laatste pagina. 'Tijd en Toekomst' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst verkenning 2010, waarin de ontwikkelingen in de volksgezondheid in een tijdsperspectief worden geplaatst. Enerzijds wordt teruggekeken, maar er wordt vooral ook vooruitgeblikt. De levensverwachting neemt in Nederland naar verwachting toe tot 88,1 jaar voor vrouwen en 83,8 jaar voor mannen in 2050. Deze extra jaren gaan echter gepaard met een toename van chronische ouderdomsziekten en beperkingen. Mede hierdoor zal het zorgvolume tot 2030 met gemiddeld 3,4 procent per jaar stijgen. De overheid zal de knelpunten in de financiering en de beschikbaarheid van voldoende zorgpersoneel onder ogen moeten gezien.
 

Home / Documenten en publicaties / Tijd en toekomst. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu