RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010 : Een gezamenlijk rapport van TNO en RIVM

Publiekssamenvatting

In opdracht van de ministeries van VROM en SZW hebben TNO en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010. In juni 2010 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin de gezondheidsrisico's van asbest opnieuw worden geƫvalueerd en een aanzienlijke verlaging van de normen voor blootstelling aan asbest wordt voorgesteld. In dit gezamenlijke TNO/RIVM-rapport wordt ingegaan op de praktische consequenties van dat advies voor het asbestbeleid in Nederland.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010 : Een gezamenlijk rapport van TNO en RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu