RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

General surveillance for effects of GM crops on the soil ecosystem

General Surveillance van effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op het bodem ecosysteem

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft onderzocht welke indicatoren het meest geschikt zijn om onverwachte effecten van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen op de bodem aan te geven. Daaruit blijkt dat een beperkt aantal processen en organismen dat iets kan zeggen over de gesteldheid van de bodem wordt beinvloed door GM-gewassen. Processen als het gehalte aan organisch stof en de mate waarin dat wordt afgebroken, de aanwezigheid van een bepaalde groep aaltjes en bodemschimmels kunnen daardoor als indicator worden gebruikt.
Europese regelgeving stelt General Surveillance (GS), een nog te ontwikkelen systeem om het milieu te monitoren, verplicht als GM-gewassen tot de markt worden toegelaten. Het is echter nog niet duidelijk hoe een dergelijk General Surveillance systeem dient te worden opgezet en welke indicatoren het beste kunnen worden gekozen.
Om geschikte indicatoren voor de bodem te vinden zijn in de literatuur de effecten van GMgewassen op het bodemsysteem onderzocht. De gerapporteerde effecten bleken vaak beperkt en van korte duur. Bovendien kan niet worden beoordeeld of deze effecten negatief zijn. In alle gevallen bleken de effecten van de gewone landbouwpraktijk, zoals ploegen en andere gewassoorten op de bodem telen, groter dan de effecten van GM-gewassen. Op basis van deze bevindingen zijn de bovengenoemde indicatoren voor de bodem aanbevolen voor General Surveillance.
 

Home / Documenten en publicaties / General surveillance for effects of GM crops on the soil ecosystem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu