RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The sixteenth EURL-Salmonella workshop : 19 and 20 may 2011, Zandvoort, the Netherlands

De zestiende EURL-Salmonella workshop : 19 en 20 mei 2011, Zandvoort, Nederland

Publiekssamenvatting

In dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties die op 19 en 20 mei 2011 zijn gegeven tijdens de zestiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella. Elk jaar wisselt het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, tijdens deze workshop informatie uit met de NRL's. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt gemeten. De resultaten hiervan worden uitgebreider in aparte RIVM-rapporten weergegeven. Een ander terugkerend onderwerp is het rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Dit rapport geeft een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2009 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, na de Campylobacter-bacterie, de tweede belangrijke veroorzaker is van zoönotische ziektes in Europa.
Drie presentaties behandelden een 'nieuwe' stam: 'Salmonella Typhimurium-like'. Hierin is de mening van de EFSA uiteengezet over de wijze waarop de gezondheidsrisico's van deze stam het beste kunnen worden gemonitord en vastgesteld. Daarnaast is een moleculaire methode om deze stam te typeren toegelicht en ten slotte zijn twee uitbraken in Frankrijk beschreven die door deze stam veroorzaakt werden.
In andere verslagen beschrijven de NRL's voor Salmonella van enkele geselecteerde landen hun activiteiten. Verder geeft het EURL-Salmonella informatie over standaardisatie van methoden om Salmonella op te sporen en te typeren en wordt de validatie van een moleculaire typeringmethode voor Salmonella Typhimurium beschreven. Tenslotte wordt informatie gegeven over Salmonella in de slachtlijn van varkens.
De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, voorheen CRL, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The sixteenth EURL-Salmonella workshop : 19 and 20 may 2011, Zandvoort, the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu