RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagenrapport LMM in de kleiregio 1996-2008

Annex report: the LMM programme in the clay region 1996-2008

Publiekssamenvatting

N.B.: Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680717024-A

Uit onderzoek van het LEI en het RIVM blijkt dat van 1996 tot en met 2008 gemiddeld genomen minder meststoffen minder meststoffen op landbouwbedrijven in de kleiregio zijn gebruikt (RIVM rapport 680717024A/2012). De data waarop dit onderzoek is gebaseerd zijn apart opgenomen in dit bijlagenrapport. Dit rapport bevat daarnaast enkele achtergronddocumenten over de berekeningsmethoden van de landbouwpraktijk.
 

Home / Documenten en publicaties / Bijlagenrapport LMM in de kleiregio 1996-2008

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu