RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2011

Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2011

Publiekssamenvatting

Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2011 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

Volgens de kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve stralingsdosis ontvangen van ten hoogste 40 microsievert per jaar. Om dit te controleren wordt op acht punten op de terreingrens het stralingsniveau gemeten. Dit gebeurt met het door het RIVM beheerde MONET-meetnet. Van de meting wordt vervolgens de natuurlijke achtergrondwaarde afgetrokken. Om het resultaat te vertalen naar effectieve stralingsdosis voor een persoon, wordt de zogeheten Actuele Blootstellings Correctiefactor (ABC-factor) toegepast. ABC-factoren hangen samen met de bestemming van het gebied waar de effectieve stralingsdosis kan worden opgelopen. Rond Borssele geldt een ABC-factor van 0,2.

In opdracht van de Kernfysische Dienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu rapporteert het RIVM jaarlijks of de kerncentrale aan deze vergunningseis voldoet. In dit rapport zijn voor 2011 de daggemiddelden van de acht MONET-monitoren rond de kerncentrale weergegeven. Ook wordt uitgelegd hoe op elk meetpunt de achtergrondwaarde is bepaald. In 2011 bedroeg de hoogste waarde, na aftrek van de natuurlijke achtergrond, 5,3 microsievert. Na toepassing van de ABC-factor resulteerde dit in een maximale effectieve dosis van 1,1 microsievert.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu