RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CO monitoring strategy

Koolstofmonoxide meetstrategie

Publiekssamenvatting

In het huidige Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden er op 21 plaatsen in Nederland concentraties van koolstofmonoxide (CO) gemeten. Aangezien de huidige concentraties van koolstofmonoxide onder de voorgeschreven Europese norm liggen, is er geen meetverplichting meer vanuit de EU-richtlijnen. Om toch zicht te houden op de ontwikkelingen in deze concentraties in Nederland, stelt het RIVM voor om metingen van CO-concentraties op beperkte schaal voort te zetten. Dit is gedaan naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) om de meetstrategie van koolmonoxide te updaten. Aanbevolen wordt om van elk van de drie typen meetstation van het LML er een te handhaven. Het gaat dan om een regionaal achtergrondstation, een stedelijk achtergrond station en een straatstation. Idealiter zouden de twee laatste in dezelfde stad moeten liggen. Op die manier kan de bijdrage van verkeer aan koolstofmonoxide in een stad nauwkeurig in kaart worden gebracht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / CO monitoring strategy

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu