RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Microbiological criteria as a decision tool for controlling Campylobacter in the broiler meat chain

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een erratum op de laatste pagina d.d. 24-07-2013
Onderbouwing van de normstelling voor Campylobacter op kippenvlees

Campylobacter-bacteriën zijn een van de belangrijkste veroorzakers van voedselinfecties in Nederland. Ongeveer 30 procent van alle ziektegevallen door Campylobacter wordt toegeschreven aan besmet kippenvlees. Het gaat dan vooral om kruisbesmetting in de keuken van rauw kippenvlees met producten die onverhit worden gegeten, zoals salades, en, in mindere mate, om onvoldoende verhitting van het vlees. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat een groot deel van deze ziektegevallen kan worden vermeden als het aantal bacteriën op kippenvlees tijdens de productiefase kan worden teruggebracht.

De laatste jaren is er meer aandacht voor de hygiëne in de volledige productieketen, waaronder in de slachthuizen. In dat verband wil de overheid een maximum te stellen aan het aantal Campylobacter bacteriën per hoeveelheid geslacht vlees, een 'proceshygiëne criterium'. Als in een slachthuis regelmatig hogere concentraties worden aangetroffen, is het verplicht om hygiënische maatregelen in het productieproces te nemen. In dat verband heeft het RIVM onderzocht welke resultaten verschillende criteria (strengere en soepelere) opleveren, zowel met het oog op de volksgezondheid als op de kosten voor de pluimvee-industrie.

Met een grenswaarde van 1000 Campylobacter bacteriën per gram zou het aantal ziektegevallen met twee-derde worden gereduceerd. De kosten die de pluimvee-industrie zal moeten maken voor de te nemen maatregelen (naar schatting 2 miljoen euro per jaar) zijn veel lager dan de kosten van ziekte (circa 9 miljoen euro per jaar).
 

Home / Documenten en publicaties / Microbiological criteria as a decision tool for controlling Campylobacter in the broiler meat chain

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu