RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sino-Dutch cooperation in the field of risk assessment of chemicals : Project G2G11/CH/6/8 completion report

Samenwerking tussen China en Nederland bij de risicobeoordeling van stoffen

Publiekssamenvatting

Het RIVM is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsverband aangegaan met China om kennis over te dragen over de risicobeoordeling van chemische stoffen en de bijbehorende wetgeving. Het doel is dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wettelijke eisen in Europa en in China voor de productie en het gebruik van chemische stoffen. Op termijn kan dat eraan bijdragen om de handelsbarrière tussen China en Europa te verminderen. Ook stimuleert het beide handelsblokken om veilig met chemisch stoffen om te gaan.

Voor de overdracht van kennis en ervaring hebben het RIVM en diens Chinese zusterorganisatie, Chinese Research Academy Enviromental Science (CREAS), op twee activiteiten georganiseerd. In november 2012 is een delegatie van het RIVM naar Beijing afgereisd voor een workshop om de risicobeoordeling van chemische stoffen in China op te zetten. De overeenkomsten en verschillen besproken tussen de stoffenverordening REACH, die sinds 2007 in Europa van kracht is, en recente Chinese wetgeving voor nieuwe en bestaande stoffen kwamen hierbij ook aan bod. In maart 2013 zijn enkele medewerkers van CREAS naar Nederland gekomen voor een training van een week om praktische ervaring met risicobeoordelingen op te doen.

Aanbevolen wordt de contacten en kennisoverdracht voor te zetten. Het is vooral van belang de Europese beoordelingsinstrumenten in China te implementeren en meer Chinese casestudies uit te voeren. Daarnaast is aanbevolen samen te werken bij de keuze van zeer schadelijke stoffen die als eerste aan banden moet worden gelegd en hoe deze het beste geleidelijk kunnen worden vervangen door veiligere alternatieven (prioritering en aanpak).
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Sino-Dutch cooperation in the field of risk assessment of chemicals : Project G2G11/CH/6/8 completion report

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu