RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A comparison of three jet fire models for horizontal two-phase and liquid releases

Vergelijking van fakkelbrandmodellen voor vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen

Publiekssamenvatting

Als een leiding met brandbare vloeistof of gas onder druk beschadigd raakt, ontstaat bij ontsteking een fakkelbrand. In Nederland zijn industrie├źn die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken verplicht om aan te geven wat de minimale afstand is tussen deze bedrijven en de omliggende bebouwing. In wetgeving is vastgelegd hoe deze afstand berekend moet worden en met welk rekenmodel. Voor het gebruik van een alternatief model is toestemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu nodig. Belangrijke afwegingen hierbij zijn de betrouwbaarheid, openbaarheid en beschikbaarheid van het alternatief.`

Shell-model als alternatief
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft RIVM onderzocht of het fakkelbrandmodel van Shell voor een locatie in Noord- Holland betrouwbaarder is dan het voorgeschreven model. Dit blijkt inderdaad het geval. Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor een eventueel gebruik van het model bij de vergunningaanvraag. Overige aspecten, zoals de openbaarheid en beschikbaarheid van het model, vallen buiten het bestek van dit onderzoek.

Aanleiding voor de vergelijking was het vermoeden dat er door het gebruik van het wettelijke fakkelbrandmodel bij de genoemde locatie mogelijk onnodig zou moeten worden gesaneerd. De vergunninghouder stelde daarop de uitkomsten van het wettelijke model en de daaraan verbonden consequenties ter discussie. Met het Shell-model zouden de afstanden 10 tot 20 procent kleiner zijn. Ook bij andere locaties waar het risico bepaald wordt door fakkelbranden van vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen, kan het gebruik van het Shell-model leiden tot kleinere afstanden.

Werkwijze onderzoek
Voor het onderzoek zijn de complexiteit van de rekenmodellen en de kwaliteit van de validatie vergeleken. Het model van Shell blijkt te zijn gestoeld op een grotere hoeveelheid data uit experimenten. Voor vijf geselecteerde cases kwamen de uitkomsten van het Shell-model beter overeen met de gemeten waarden dan de uitkomsten van het wettelijke model.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / A comparison of three jet fire models for horizontal two-phase and liquid releases

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu