RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2013

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant : Period 2013

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de kerncentrale Borssele. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2013. Enkele verschillen in dat jaar betreffen radionucliden in afvalwater met een grote neiging tot adsorptie aan vaste deeltjes. Deze verschillen komen voort uit de inhomogene verdeling van activiteit in een watermonster en zijn daardoor nauwelijks kleiner te maken. De vergelijking in de 3H data in afvalwater was duidelijk beter dan het voorgaande jaar.

In ventilatielucht is slechts in vier monsters door RIVM een zeer lage concentratie aan 131I aangetroffen; driemaal onder de detectiegrens van KCB en éénmaal met een goede overeenkomst tussen KCB en RIVM. De data voor 3H en 14C in ventilatielucht worden in 2015 door RIVM in een separaat briefrapport gerapporteerd.

Het RIVM heeft in 2013 acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar gedurende een week door KCB zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu