RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2014-2015

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2014-2015

Publiekssamenvatting

In Nederland is de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) hoog, waardoor weinig mensen de ziekten krijgen waartegen zij worden ingeënt. Alleen de deelname aan de vaccinatie van meisjes tegen het humaan papillomavirus (HPV) ligt lager. Na de vaccinaties komen weinig ernstige bijwerkingen voor. Bijwerkingen die gerapporteerd worden zijn doorgaans niet ernstig van aard zijn. Continue monitoring is nodig om een optimaal vaccinatieprogramma te behouden.

Wijzigingen in het vaccinatieschema in 2014-2015
Sinds januari 2014 is de vaccinatie tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, teruggebracht naar twee prikken. De vaccinatie wordt aan alle twaalfjarige meisjes aangeboden.

Ontwikkelingen voor RVP-ziekten
Door de uitbreiding van het pneumokokkenvaccin met drie typen in 2011 is het aantal kinderen gedaald dat van deze drie typen ziek werd. Deze daling was ook te zien onder volwassenen, die mogelijk indirect door de vaccinatie van kinderen zijn beschermd.Kinkhoest nam in 2014 weer toe na een daling in 2013. Het aantal zieken was minder hoog dan tijdens de epidemie in 2012. De bof kwam weinig voor in 2014, al steeg het aantal meldingen weer in de eerste maanden van 2015. De meeste mazelengevallen zijn in de eerste twee maanden van 2014 gerapporteerd, aan het einde van de epidemie die in 2013 begon. De mazelen kwam voor in gebieden waar mensen zich om religieuze redenen vaak niet laten vaccineren.
Er zijn geen gevallen van polio gemeld. Vorig jaar waren de controles op polio geïntensiveerd in regio's in Nederland waar vluchtelingen worden opgevangen. Dit betrof vluchtelingen uit enkele niet-Europese landen waar het aantal poliogevallen was gestegen, zoals Syrië. Aangezien polio in die landen in 2014 minder voorkwam zijn de controles tot een normaal niveau teruggebracht.

Ontwikkelingen voor toekomstige RVP-kandidaten
De Gezondheidsraad kan de minister adviseren om het aantal ziekten die onder het RVP vallen uit te breiden. Het RIVM houdt in de gaten hoe ziekten die hiervoor in aanmerking komen, zich ontwikkelen. In 2014 kwamen uitzonderlijk weinig infecties met het rotavirus voor. Ook daalde het aantal zieken door meningokokken serogroep B. Het aantal mensen met het waterpokken, gordelroos en hepatitis A is de afgelopen jaren stabiel gebleven.
 

Home / Documenten en publicaties / The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2014-2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu