RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Estimation of the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine : The application of toxicokinetic models for the estimation of renal mycotoxin excretion

De inname van mycotoxinen in voedsel geschat via metingen in urine

Publiekssamenvatting

Schimmels die bijvoorbeeld op granen, noten en vruchten groeien, kunnen giftige stoffen maken die ons voedsel verontreinigen (mycotoxinen). Door de lage concentraties vormen ze doorgaans geen gevaar voor de gezondheid, maar het is wel van belang om te volgen in welke mate mensen deze mycotoxinen via voedsel consumeren. Een tijdrovende manier om dat te doen is door alle voedingsmiddelen door te meten, maar het kan ook in urine en bloed worden gemeten.

RIVM-onderzoek maakt nu duidelijk onder welke voorwaarden via urine kan worden berekend hoeveel mycotoxinen mensen via voedsel binnenkrijgen. De snelheid waarmee mycotoxinen via de urine worden uitgescheiden verschilt namelijk per mycotoxine en is daardoor van invloed op de manier waarop en wanneer de urine moet worden opgevangen.

In dit onderzoek is ingezoomd op twee mycotoxinen die sterk verschillen in de snelheid waarmee ze via de urine worden uitgescheiden. Het ene mycotoxine (afgekort DON) wordt snel, binnen 24 uur, uitgescheiden. Hiervoor moet de urine worden verzameld gedurende 24 uur nadat het verontreinigde voedsel is gegeten. Het maakt daarbij niet uit of de consument DON gedurende lange of korte tijd voorafgaand aan de urinecollectie heeft geconsumeerd.

Het andere mycotoxine (afgekort OTA) wordt gedurende enkele maanden uitgescheiden. Daardoor heeft het geen zin om de concentratie in urine te meten als de consument maar kort aan OTA is blootgesteld, bijvoorbeeld enkele dagen of weken. Meten in urine is alleen zinvol als een consument gedurende enkele maanden dagelijks OTA binnenkrijgt. In dat geval is de manier waarop urine wordt verzameld minder belangrijk dan bij DON: het kan door 24 uursurine of ochtendurine te verzamelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Estimation of the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine : The application of toxicokinetic models for the estimation of renal mycotoxin excretion

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu