RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2015

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant : Period 2015

Publiekssamenvatting

RIVM controleert acht keer per jaar de metingen die de kerncentrale Borssele (KCB) verricht in lozingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht. Deze 'contra-expertise' dient als controle op de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale zelf uitvoert. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door Borssele genomen.

Doorgaans komen de analyses overeen met de resultaten van Borssele, zo ook in 2015. Enkele verschillen waren zichtbaar bij radionucliden in afvalwater. De vergelijking in de 3H data was iets verbeterd vergeleken met de voorgaande rapportage.

In ventilatielucht hebben zowel RIVM als KCB geen enkele gamma- activiteit boven de detectiegrens aangetroffen. De analyses in 3H en 14C ventilatielucht, bemonsterd met een zeolietpatroon, in het eerste en tweede kwartaal van 2015 kwamen goed overeen. Dit is vergelijkbaar met de verbetering die in 2014 is ingezet.

Het RIVM heeft de contra-expertises in 2015 uitgevoerd in opdracht van van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).


 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Februari / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu