RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG : Period 2015

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert acht keer per jaar de metingen die de Nuclear Research Group (NRG) te Petten verricht in lozingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht. Deze 'contra-expertise' dient als controle op de betrouwbaarheid van de analyses die de onderzoeksgroep zelf uitvoert. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door NRG genomen.In 2015 is een steekproef van acht monsters afvalwater en ventilatielucht geanalyseerd. De analyses in de gammaspectrometrieresultaten en de totaal-alfa resultaten in afvalwater kwamen goed overeen. De overeenstemming in de totaal-beta resultaten kan aanzienlijk verbeterd worden. Dit wordt deels verklaard doordat er veel kortlevende beta-stralers in het afvalwater aanwezig zijn, en deels door verschillen in de meetmethoden die NRG en het RIVM toepassen. De vergelijking in de 3H resultaten in afvalwater is goed.De ventilatieluchtresultaten geven geen reden voor discussie. In vijf monsters heeft het RIVM een zeer lage activiteitsconcentratie aan 191Os aangetroffen, en in twee monsters een zeer lage activiteitsconcentratie aan 203Hg. Deze waarde valt ruim onder de detectiegrens van NRG.De meetwaarden voor totaal-alfa en totaal-bèta in ventilatielucht liggen in de range van wat er in buitenlucht wordt aangetroffen en hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong.Het RIVM heeft de contra-expertises in 2015 uitgevoerd in opdracht van van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).


 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Februari / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu