RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The 19th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2016) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks

Het 19e EU-ringonderzoek primaire productie 2016 : Detectie van Salmonella in overschoenen met kippenmest

This report contains an erratum d.d. 14-3-2017 on the last page

Publiekssamenvatting

In februari 2016 vond het negentiende EURL Salmonella-ringonderzoek naar Salmonella plaats. Deze jaarlijkse kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het aantonen van Salmonella in dierlijke mest

Resultaten
Alle deelnemers waren in staat om Salmonella te detecteren in de besmette overschoentjes met kippenmest. Ook hebben de laboratoria de meegestuurde controlemonsters correct geanalyseerd. Eén laboratorium heeft een fout gemaakt toen het de ruwe resultaten overnam in het elektronische rapportageformulier. Hiervoor kreeg dit laboratorium een matige score. Bijna alle laboratoria konden de monsters waar geen Salmonella aan was toegevoegd (blanco) als zodanig opsporen. Eén laboratorium vond echter Salmonella in drie van de zes blanco monsters en scoorde daardoor een onvoldoende.

Deelnemers
In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen: 29 NRL's van 28 lidstaten in de EU (Noord-Ierland heeft een eigen NRL), zes NRL's uit kandidaatlanden voor het EU-lidmaatschap of lidstaten van de European Free Trade Association (EFTA), en één niet-Europees NRL dat op verzoek van de Europese Commissie is toegevoegd (Israël). Het Europese Referentielaboratirum (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Werkwijze
Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met daarin de monsters van overschoentjes met kippenmest. De kippenmest is op het EURL- laboratorium besmet met de Salmonella-bacterie in twee concentraties (hoog en laag). Ook zijn er onbesmette blanco monsters meegestuurd. De laboratoria dienden de monsters te analyseren volgens Annex D uit de internationaal voorgeschreven ISO-methode 6579 (Anonymous, 2007) op de aanwezigheid van Salmonella.
 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Februari / The 19th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2016) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu