RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetted surface area of recreational boats

Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen

Publiekssamenvatting

Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen wordt vaak met speciale verf behandeld die voorkomt dat er algen en andere organismen op gaan groeien. De werkzame stoffen in deze verf (antifouling) komen in het water terecht. Hoeveel dat is wordt mede bepaald door de grootte van het behandelde oppervlak.

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om het onderwateroppervlak van recreatievaartuigen te berekenen op basis van de bootlengte. Een goede schatting van de grootte van dit oppervlak is essentieel voor de milieubeoordeling. Het eindresultaat is een gewogen gemiddelde voor het onderwateroppervlak van recreatievaartuigen in Nederlandse jachthavens en een uitsplitsing daarvan naar zeewater, binnenwateren en overgangswateren.

Verven die verkocht worden met dit doel zijn biociden. Bij de toelating van biociden wordt de veiligheid van het product voor mens en milieu beoordeeld. De werkzame stof in de aangroeiwerende verf is mogelijk niet alleen giftig voor organismen die onder water aangroeien op de boot, maar ook voor de overige organismen in het water.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0116

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Januari / Wetted surface area of recreational boats

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu