RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016 : Detection of Salmonella in minced chicken meat

EURL-Salmonella 8e ringonderzoek Voedsel 2016 : Detectie van Salmonella in kippengehakt

Publiekssamenvatting

In 2016 waren alle 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's), waarvan dertig in de Europese Unie, in staat om verschillende concentraties Salmonella in kippengehakt aan te tonen. Drie NRL's rapporteerden dat er Salmonella zit in een van hun monsters met 'blanco' gehakt. Zeer waarschijnlijk komt dat doordat er in het oorspronkelijke vlees een ander type Salmonella zat, in zeer lage concentraties. Dit blijkt uit het achtste ringonderzoek voor voedsel, dat is georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella). Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het onderzoek is in september 2016 gehouden. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in voedsel, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen.

Voor het ringonderzoek gebruiken de laboratoria de internationaal erkende analysemethoden en werken ze volgens hetzelfde protocol. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippengehakt dat ofwel besmet was met Salmonella Stanley in twee verschillende concentraties, of geen Salmonella bevatte. De gehaktmonsters werden zoals in eerdere studies op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met Salmonella.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0081

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Februari / EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016 : Detection of Salmonella in minced chicken meat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu