RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Emissiefactoren

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van voertuigen is nodig om de verkeersbijdrage aan de lokale concentratie te bepalen.

De luchtkwaliteit nabij een verkeersweg wordt berekend met het verkeersmodel CAR II. Voor de berekening van de verkeersbijdrage is naast informatie over de verkeersweg ook informatie nodig over de uitstoot van luchtverontreiniging per voertuig, de emissiefactoren. Bij het screeningsmodel CAR II worden standaard grootschalige concentraties en emissiefactoren meegeleverd. De emissiefactoren voor toekomstige jaren zijn bepaald op basis van vaststaand beleid en technologische ontwikkelingen.

De algemene emissiefactoren voor het CAR II model en de emissiefactoren specifiek voor snelwegen zijn samen in één Excel bestand hier rechtsboven te downloaden.

Emissiefactoren voor elementair koolstof (EC) zijn in 2012 voor het eerst bepaald in EC worden de emissiefactoren gekwalificeerd als indicatief. Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende gegevens als de EC is echter zeer beperkt, waardoor de kaarten wel vergeleken zijn met metingen, maar niet gekalibreerd aan de hand van de metingen. De EC-concentraties kunnen daarom het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.

Emissiefactoren voor ammoniak (NH3) voor wegverkeer zijn in 2015 voor het eerst vastgesteld voor gebruik bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende gegevens als de andere emissiefactoren. De huidige set emissiefactoren NH3 is geactualiseerd in 2017.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu