RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapid screening method for ditallowdimethylammonium chloride at the low ppb level in surface water using solid phase extraction and normal-phase liquid chromatography with on-line post-column ion-pair extraction and fluorescence detection.

 

Home / Documenten en publicaties / Rapid screening method for ditallowdimethylammonium chloride at the low ppb level in surface water using solid phase extraction and normal-phase liquid chromatography with on-line post-column ion-pair extraction and fluorescence detection.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu