Samen met oogartsen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland doet het RIVM onderzoek naar hoornvliesinfecties. Het gaat om infecties die veroorzaakt worden door een schimmel (Fusarium) en een ééncellige parasiet (Acanthamoeba). Beiden komen voor in de grond, op planten, in openwater en kraanwater. Oogartsen zien deze infecties vooral bij mensen die contactlenzen dragen.

Meedoen aan de FUSACA-studie?

Met het invullen van een online vragenlijst doet u mee aan de FUSACA-studie. Dat kost u maximaal 30 minuten. U hoeft geen persoonsgegevens in te vullen; de vragenlijst is anoniem. De vragen gaan over hoe u in het dagelijkse leven met uw contactlenzen omgaat. Bij het invullen van de vragenlijst vragen we u om daarbij terug te gaan naar de maand februari 2020. Dus vóór de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Waarom de FUSACA-studie?

Oogartsen zien deze infecties vooral bij contactlensgebruikers. Daarom zijn de onderzoekers van het FUSACA-studieteam op zoek naar minimaal 1.000 contactlensgebruikers. Door middel van een vragenlijst willen zij gegevens verzamelen over hun gewoonten en contactlesgebruik. De resultaten van de vragenlijsten worden vergeleken met die van ongeveer 300 patiënten met één van deze hoornvliesinfecties. Daarmee verwachten de onderzoekers meer inzicht te krijgen welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van deze infecties.

Welke klachten?

Deze  hoornvliesinfecties komen steeds vaker voor. Het zijn ernstige infecties die blijvende oogschade kunnen veroorzaken. Bij 1 op de 5 patiënten is een hoornvliestransplantatie nodig om het gezichtsvermogen te herstellen.

Wie voert FUSACA-studie uit?

In samenwerking met het Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre) (Nijmegen), het Oogziekenhuis (Rotterdam) en het UMCUtrecht (Utrecht) voert het RIVM de studie uit. De naam van de FUSACA-studie komt van de veroorzakers van de hoornvliesinfecties: FUSarium en ACAnthamoeba.

Veelgestelde vragen

Acanthamoeba is een eencellige parasiet, die een zeldzame ernstige infectie van het hoornvlies kan veroorzaken. Per jaar krijgen ongeveer 30 tot 40 mensen deze infectie, die vaker voorkomt bij contactlensdragers. Deze hoornvliesinfectie kenmerkt zich door onder andere veel pijn, rode en tranende ogen en een wazig gezichtsvermogen. Als gevolg van littekenweefsel dat op het hoornvlies ontstaat, kan het gezichtsvermogen blijvend afnemen. Een Acanthamoeba-infectie van het hoornvlies lijkt veel op andere hoornvliesinfecties. Als de infectie wordt vastgesteld, is het belangrijk dat direct met de juiste behandeling wordt gestart. De behandeling van Acanthamoeba duurt ongeveer 3 tot 6 maanden. Bij 1 op de 5 patiënten werken de medicijnen onvoldoende en kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn. De infectie is niet direct besmettelijk voor andere mensen. (Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam).

Fusarium is één van de schimmels die hoornvliesinfecties kan veroorzaken. Deze schimmel komt voor in de bodem en bodemwater en kan planten ziek maken. Bij mensen en dieren kan de schimmel infecties aan het oog en teennagels veroorzaken. Via het water kan de schimmel ook in contactlenzenvloeistof terechtkomen en dan een infectie van het hoornvlies veroorzaken. De behandeling van hoornvliesinfecties is moeilijk en kan maanden duren. Soms is een hoornvliestransplantatie nodig.

De oogklinieken willen samen met het RIVM meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van hoornvliesontstekingen als gevolg van een infectie door Fusarium of Acanthamoeba. Op deze webpagina worden later dit jaar de algemene resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

In het onderzoek worden de gewoonten en het contactlenzengebruik van ongeveer 300 patiënten met een hoornvliesinfectie onderzocht. Als we ook de gewoonten en het contactlenzengebruik van contactlenzengebruikers die geen infectie hebben kennen, kunnen we de resultaten van beide groepen vergelijken.

Hoewel dragers van zachte contactlenzen meer risico op een infectie door Fusarium of Acanthamoeba lopen, zijn er wel patiënten bekend die harde contactlenzen dragen. We zoeken voor het onderzoek daarom ook dragers van harde lenzen.

Als u het antwoord op de vraag niet weet, kunt u bij sommige vragen ‘weet niet’ invullen. Bij de vragen naar het merk en type contactlenzen en contactlenzenvloeistof, kunt u gebruikmaken van een lijst met typen en merken.

Voor de kwaliteit van het onderzoek en de resultaten is het belangrijk dat u de vragenlijst zo compleet mogelijk invult. Als u het exacte antwoord op een vraag niet weet, kunt u in veel gevallen het antwoord ‘weet niet’ invullen.

Ja, deze vragenlijst die wordt ingevuld door controlepersonen is volledig anoniem. De onderzoekers weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld.

U kunt de vragenlijst insturen tot en met 3 juli 2020.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de FUSACA-studie? Mail dan naar fusaca-studie@rivm.nl.

In samenwerking met