Infectious diseases on the move: Notification & response systems at points of entry

boot in de haven
 12.30      Registration and lunch        
         
13.30   Welcome | Drs. Saskia Baas, Director of Public Health, Rotterdam-Rijnmond    
13.35   Public Health Law: requirements for designated points of entry | Hans van den Kerkhof, MD, LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)/RIVM    
13.45   The IHR International Health Regulations (International Health Regulations) monitoring & evaluation framework | Nicolas Isla, WHO World Health Organization (World Health Organization) Regional Office for Europe    
14.05  

Port of Rotterdam: experiences of infectious disease notifications on ships and the following response | René de Vries, Harbour Master, Rotterdam | Saskia Wiegmans, Port Health Authority, Rotterdam | Annemieke de Raad, MD, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond

   
         
15.00   Coffee/tea break    
         
15.15  

Preparedness at Schiphol Airport: preparation and review of notifications and response | Anne de Vries, MD, GGD Kennemerland | Saskia van Egmond, PH nurse, GGD Kennemerland

   
16.15   Ship and plane, why (not) train? - EU Europese Unie (Europese Unie) program JA Healthy Gateways |

Doret de Rooij, MD, PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) Candidate LCI/RIVM | Jeannette de Boer, MD, LCI/RIVM, NSPOH Netherlands School of Public & Occupational Health (Netherlands School of Public & Occupational Health)

   
16.40   Reflection on PoE preparedness: how to overcome identified gaps |

Prof. dr. Aura Timen, LCI/RIVM

   
         
17.00   Drinks    
         

 

Drs. Saskia Baas – directeur publieke gezondheid (DPG) van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, directeur van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)) en geneeskundige hulpverleningsorganisatie in Regio (GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)) Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam, Nederland.
Al sinds 2005 is zij directeur bij verschillende organisaties. Zij begon bij Fortis, daarna Directeur Zorg, Maasstad Ziekenhuis (2010-12), en Managing Director Havenziekenhuis  (2015-18). Heden bekleedt zij onder andere meerdere managing functies binnen het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), en is Directeur Publieke gezondheid.

Drs. Jeannette de Boer, MD - Arts Maatschappij & Gezondheid, specialisatie infectieziektebestrijding; Opleidingsmanager NSPOH Netherlands School of Public & Occupational Health (Netherlands School of Public & Occupational Health).
Na jarenlange ervaring in de regionale publieke gezondheid is Jeannette sinds 2003 betrokken bij het training en opleiding in de infectieziektebestrijding. Dit doet zij bij de NSPOH als hoofd van de faculteit voor publieke gezondheid, is zij adviseur op het gebied van training in de infectieziektebestrijding op de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding). Ook is ze sinds 2014 nationale expert bij de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) op de afdeling Public Health Training waar zij betrokken is bij de ontwikkeling van de methodologie voor analyse van trainingsbehoeften en de uitvoer van verscheidene trainingsmodules. Daarnaast adviseert zijn bij verscheidene internationale projecten (Twinning, TAIEX en de WHO World Health Organization (World Health Organization)).

Bas van Dijk – Adviseur incidentenbeheersing en crisismanagement, de Haven van Rotterdam, Rotterdam, Nederland.
Bas van Dijk heeft een jarenlange ervaring als incident management specialist, van 2002 tot 2018 bij Politie Nederland en sinds 2018 bij de haven van Rotterdam.

Saskia van Egmond – Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, GGD Kennemerland, Haarlem, Nederland.
Saskia is van huis uit verpleegkundige en werkt al sinds 2003 bij GGD Kennemerland waar zij veel ervaring heeft in het bestrijden van infectieziekten in de regio, en op luchthaven Schiphol. Ook is zij intensief betrokken geweest bij EU Europese Unie (Europese Unie) Joint Action AIRSAN.

Drs. Ewout Fanoy, MD – Arts Maatschappij & Gezondheid, specialisatie infectieziektebestrijding, GGD Rotterdam-Rijnmond, Nederland.
Ewout Fanoy is sinds 2005 werkzaam binnen de infectieziektebestrijding. Hij heeft bij bij het Signaleringsoverleg-RIVM gewerkt en een epidemiologie-opleiding (EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training)) gevolgd. Sinds 2018 werkt hij voor GGD Rotterdam-Rijnmond, waar uitbraken op schepen in van zijn interessegebieden is.

Drs. Nicolas Isla – Teamleider Wereldgezondheidsorganisatie Regiokantoor Europa, Kopenhagen, Denemarken.
Nicolas Isla is sinds maart 2018 werkzaam als Team Lead bij de WHO Europa in Kopenhagen om lidstaten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren van hun voorbereiding op noodgevallen in de publieke gezondheid, zoals uitbraken van infectieziekten. Hij begon zijn carrière bij de WHO in 2009. Hij was eerst Mass Gathering Health Preparedness Officer (2009-2014) en Global Health Security Officer (2009 – now), en  werd later ook Epidemic Intellingence Officer (2012 – now) en Technical Officer on Ebola preparedness (2014-2018).

Drs. Hans van den Kerkhof, MD – Arts Maatschappij & Gezondheid, specialisatie infectieziektebestrijding, LCI/RIVM, Nederland.
Met een jarenlange ervaring in de tropengeneeskunde en als Arts M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid) bij GGD Zuid-Holland Zuid, zet Hans van de Kerkhof sinds 2006 in op de LCI bij de dagelijkse advisering, crisisbestrijding, en coördinatie van regionaal consulenten infectieziektebestrijding. Ook is hij betrokken bij de humaan-veterinaire samenwerking in bestrijding van zoönosen en ondersteunt hij bij de ontwikkeling van infectieziektebestrijding binnen Caribische delen van Nederland.

Drs. Annemieke de Raad, MD – Arts Maatschappij & Gezondheid, specialisatie infectieziektebestrijding, GGD Rotterdam Rijnmond, Nederland.
Annemieke de Raad heeft de Master Public Health, Health Care Studies, afgerond aan de universiteit van Maastricht. Sinds 2012 werkt ze op de GGD Rotterdam-Rijnmond en is daar medisch coördinator. Daarnaast is één van haar aandachtsgebieden de International Health Regulations en de Port Health Authority Rotterdam.

Drs. Doret de Rooij, MD – PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) student, Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, Nederland.
In 2018 afgestudeerd als basisarts met interesse in publieke gezondheid, is Doret in 2018 begonnen aan een PhD waarin zij onderzoekt hoe professionals op aangewezen luchthavens, havens en grensovergangen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund bij de voorbereiding en respons op infectieziekten.

Prof. Dr. Aura Timen, MD – Hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, LCI, RIVM, Bilthoven, Nederland; en bijzonder hoogleraar ‘response to communicable diseases in global health’, Athena Institute, VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit), Amsterdam, Nederland.
Na een afgeronde artsenopleiding in Nederland in 1995, is zij in 2010 gepromoveerd op haar proefschrift over management van infectieziekte uitbraken. Sindsdien doet zij op vele vlakken in infectieziektebestrijding onderzoek, zowel in Nederland als internationaal.

Drs. Anne de Vries, MD. Arts M&G, infectieziektebestrijding bij GGD Kennemerland.
Anne de Vries is al vele jaren werkzaam als arts M&G infectieziektebestrijding op GGD Kennemerland vanuit welke functie zij ook regelmatig betrokken is bij de bestrijding op luchthaven Schiphol. 

Rene de Vries – Havenmeester in de Haven van Rotterdam.

Saskia Wiegmans – Unit manager service & management support, Port Health Authority, Rotterdam Nederland.
Met een achtergrond in economie, marketing en bestuurskunde is Saskia Wiegmans al zestien jaar werkzaam voor de Haven van Rotterdam. Voorheen als adviseur crisisbeheersing (2003-2011) en sinds 2011 als sectorcoordinator Algemene Zaken binnen de divisie Havenmeester.

Wettelijke kaders van infectieziektenpreparatie op (lucht)havens:  
Vanuit de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)/ IHR International Health Regulations (International Health Regulations) National Focal point wordt weergegeven hoe IHR bepalingen met betrekking tot plaatsen van binnenkomst in de Wet Publieke Gezondheid zijn uitgewerkt. Toelichting indeling A en B havens en luchthavens en LCI draaiboek IHR.

IHR Points of Entry, and monitoring & evaluation framework:
Vanuit de WHO World Health Organization (World Health Organization) wordt het internationale wettelijk kader schetst waarin bestrijding op plaatsen van binnenkomst plaatsvindt. Centrale rol zullen de IHR, implementatie van kerncapaciteiten, en het kader waarin monitoring en evaluatie van events plaatsvinden. Ook zal het belang van het evaluatie middels after action reviews worden behandeld.

Casuïstiek in de Rotterdamse haven - evalueren in de praktijk:
Deze presentatie begint met de structuur van de meldingsprocedure tussen schepen en de Rotterdamse haven. Bij meldingen wordt standaard ook GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond betrokken. Zij zullen aan de hand van casuïstiek dilemma’s in de bestrijding in havens bespreken en geleerde lessen delen.

Casuïstiek op Schiphol: infectieziektepreparatie in luchthavens:
Deze presentatie zal Schiphol als setting hebben. Ook hier heeft eerst de vertaling van internationale richtlijnen naar de Nederlandse situatie een plaats. Daarna zal er enerzijds aandacht zijn voor de structuur van meldingen en de standaard respons. Anderzijds zullen, aan de hand van casuïstiek, uitdagingen en geleerde lessen worden besproken. Ook de evaluatie die plaatsvindt na een casus komt aan bod.

Trainingsbehoeften en benodigde competenties voor plaatsen van binnenkomst:
Vanuit het perspectief van professionals in infectieziektebestrijding op luchthavens of havens zullen trainingsbehoeften worden besproken die zijn verzameld op Europese, aangewezen havens en luchthavens en hoe deze kunnen worden vertaald in trainbare competenties. Deze onderzoeken vinden plaats binnen een Europese Joint Action Healthy Gateways, welke zal worden toegelicht om de onderzoeken en toekomstplannen in perspectief te plaatsen.
Trainingsbehoeften van het publiek: Aangezien trainen en oefenen standaard een rol hebben in een goede voorbereiding, en er komend voorjaar een training voor luchthavens en havens wordt gepland, volgt nu een inventarisatie van trainingsbehoefte uit de zaal. Aan de hand van de interactieve methode Mentimeter, zullen verschillende vragen hierover worden beantwoord vanuit het publiek.

Paneldiscussie:
Tenslotte zal een reflectiesessie volgen waarin de vraag centraal staat hoe het nu met voorbereiding en bestrijding van infectieziekten gesteld is. Dagvoorzitter Aura Timen bespreekt met de sprekers en aanwezigen aan de hand van de knelpunten en benodigde kennis vervolgonderzoeken een toekomstvisie.