Toekomst

De gezondheid van de oude dag is de optelsom van de levenslange invloed van genetica, leefstijl, biologische risicofactoren, gedrag en omgeving. Met de 5e ronde van de Doetinchem Cohort Studie wordt onderzoek naar Healthy Ageing (vaak vertaald als succesvol verouderen of lang gezond leven) mogelijk gemaakt. Voortzetten van de Doetinchem Cohort Studie is investeren in de volksgezondheidsvraagstukken van de toekomst.

De centrale vraag is hoe de veranderingen in leefstijl over de verschillende generaties de gezondheid gaan (en kunnen) beïnvloeden. Met het voortdurend blijven meten van de deelnemers van de Doetinchem Cohort Studie (inmiddels tussen de 40 en 80 jaar) zullen de gezondheidsproblemen van de oude dag zich meer en meer kunnen gaan openbaren. Dit maakt het mogelijk te achterhalen welke factoren tijdens de levensloop een rol spelen bij het (on)gezond ouder worden, ofwel onderzoek naar ‘lang gezond leven’.

Belangrijke onderzoeksvragen daarbij zijn:

  • Wat is het effect van het voorkomen van overgewicht op steeds jongere leeftijd op diabetes en andere chronische aandoeningen?
  • Hoe vaak treden verschillende chronische ziekten tegelijkertijd op (co-morbiditeit) en wat voor effect heeft dat op het functioneren?
  • Kunnen we de leefstijl en gezondheid verbeteren door interventies op het terrein van sociale steun?
  • Als roken wordt uitgebannen, wordt dan ook COPD (één van de grootste doodsoorzaken) uitgebannen, of is er meer te doen?
  • ‘In de dood zijn we allen gelijk’, maar geldt dat ook voor veroudering?
  • Gezond ouder worden: wie ontwikkelt wel chronische ziekten en wie niet, en welke factoren tijdens jongvolwassenheid en middelbare leeftijd zijn hierop van invloed?
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu