Downloads

ReCiPe is ontwikkeld in 2008 door het RIVM , CML, PRé Consultants en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In 2016 is de ReCiPe-methode grondig herzien en is een nieuwe versie van het model en bijbehorende achtergrondrapport verschenen, ontwikkeld door het RIVM en Radboudumc. Ook is een publicatie in de wetenschappelijke literatuur verschenen:

Beide versies van het model zijn te downloaden. Bij de 2016-versie van het model is ook een tabel met landspecifieke factoren beschikbaar voor de categorieën waarvoor die beschikbaar zijn.

Voor vragen, neem contact op met: recipe@rivm.nl.

ReCiPe 2016

Hoofdrapport:

Excel-files:

ReCiPe 2008

Rapporten:

Excel-files:

CSV-files voor import in SimaPro:

Normalisatie 

Een separaat project is uitgevoerd om normalisatiefactoren te ontwikkelen voor de ReCiPe impact assessment-methode. De resultaten zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment:

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu