Monitoring sterftecijfers Nederland

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep.

Stand van zaken tot en met 5 september 2018

  In de week van 30 augustus tot en met 5 september 2018 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd).

In de week van 30 augustus tot en met 5 september 2018 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd).
Figuur. Totale sterfte in Nederland binnen 2 weken gerapporteerd (alle leeftijden en regio’s gezamenlijk).

De verklaring van de verschillende lijnen in de grafiek is als volgt:

  • Zwarte lijn: sterfte tot en met 5 september 2018, die gemeld is binnen 2 weken.
  • Blauwe lijn: de verwachte sterfte, berekend aan de hand van de sterfte in Nederland in de afgelopen 5 jaar.
  • Sterfte licht verlaagd: de sterfte bevindt zich onder de onderste grijze lijn.
  • Sterfte licht verhoogd: de sterfte bevindt zich tussen de bovenste grijze lijn en de oranje lijn.
  • Sterfte verhoogd: de sterfte bevindt zich tussen de oranje lijn en de rode lijn.
  • Sterfte sterk verhoogd: de sterfte bevindt zich boven de rode lijn. 

De sterfgevallen worden door de gemeenten aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) doorgegeven. Binnen 2 weken zijn circa 93% van alle sterfgevallen bekend bij het CBS. De reden van sterfte is ten tijde van deze wekelijkse rapportage nog niet bekend.

Terugblik

Begin september komt het overzicht over de 2017/2018 winterperiode beschikbaar. In de winter van (2016/2017) was de sterfte 12 weken lang verhoogd (week 48 2016 t/m 10 2017). De verhoogde sterfte begon 2 weken nadat de griepepidemie begon en duurde tot en met de laatste week van de epidemie (met uitzondering van week 52 2016). De oversterfte betrof voornamelijk de mensen van 75 jaar en ouder. Tijdens de 15 weken griepepidemie werd de oversterfte geschat op 7.503 (8.890 voor de gehele winter periode van week 40 t/m 20). Hiermee was de oversterfte relatief hoog.  In de voorafgaande 5 jaar was de oversterfte alleen hoger in 2014/2015, toen de langste griepepidemie heerste ooit gemeten in Nederland (oversterfte van 8.600 in 21 weken). 

In de winter van (2015/2016)  was de sterfte verhoogd van week 1 t/m 14 van 2016 (met uitzondering van week 7). De verhoogde sterfte viel samen met en duurde 3 weken langer dan de griepepidemie (die plaatsvond van week 1 t/m 11). Tijdens de 11 weken griepepidemie werd de oversterfte geschat op 3,900 sterfgevallen (6.085 voor de gehele winterperiode van week 40-20) en was daarmee gemiddeld vergeleken met de afgelopen 5 jaar. Dit betrof voornamelijk 75-plussers maar er waren enkele weken waarin de sterfte ook verhoogd was in 65-74 jarigen.

De winter ervoor (2014/2015) lag de piek van de totale sterfte in de week van 8 tot en met 14 januari 2015 en de piek was hoger dan de pieken in de afgelopen 5 jaar. Tijdens de gehele lange griepepidemie van de afgelopen winter was de sterfte verhoogd. Er stierven ruim 65.000 mensen, dat is ruim 8.600 meer dan in deze 21 weken was verwacht (voornamelijk onder de 75-plussers). De oversterfte was hoger dan in de 4 eerdere influenza seizoenen.

In de winter van (2013/2014) was de sterfte niet verhoogd. Dit viel samen met een mild griepseizoen (een lage incidentie griep-achtig ziektebeeld en een korte griepepidemie van 4 weken).

In de winter van 2012/2013 was er een lange periode van 18 weken met verhoogde sterfte (week 50 2012 tot week 16 2013, met uitzondering van week 52). Dit overlapte grotendeels met de uitzonderlijk lange 18 weken durende influenza epidemie. Tijdens deze periode heersten influenza type A & B en respiratoir syncytieelvirus (RSV), en was er in een deel van deze periode ook sprake van een vrij koude periode. De geschatte oversterfte tijdens de influenza-epidemie was rondom 6000 à 6500 overlijdens. Dit is hoger dan tijdens de verschillende influenza epidemieën in de 5 jaar daarvoor.

Home / Onderwerpen / M / Monitoring sterftecijfers Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu