Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de werkgever de risico’s als gevolg van elektromagnetische velden op de arbeidsplaats beoordelen en indien nodig de sterkte ervan meten of berekenen. De beoordeling, meting of berekening moet worden uitgevoerd door deskundigen. Dit document is bedoeld om werkgevers en arbodeskundigen te helpen bij het selecteren van deskundigen en het beoordelen van de meetresultaten. Algemene informatie over risico’s van elektromagnetische velden en de Nederlandse regelgeving is te vinden in de gids ‘Elektromagnetische velden in arbeidssituaties’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.