body

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt, duidt en ontsluit bestaande kennis over het onderwerp veehouderij en humane gezondheid. 

Het kennisplatform wil professionals, die dagelijks bezig zijn met beleid en de uitvoering van lokale en regionale veehouderij-ontwikkelingen, beter in staat stellen antwoord te geven op vragen en zorgen van lokale en regionale overheden, burgers en bedrijven.