body

Polder

De digitale nieuwsbrief van het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) komt een aantal maal per jaar uit. In deze nieuwsbrief komen alle actuele onderzoeken aan bod.

Doelgroep: niet alleen de deelnemers van het LMM maar ook onderzoekers, beleidsmakers en waterschappen.