Jaarlijks worden twee digitale en drie papieren nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over het meetnet.

De papieren nieuwsbrief LMM-nieuws is specifiek gericht op de landbouwbedrijven die aan het meetnet deelnemen en wordt automatisch aan deze deelnemers verzonden. Voor derden is het niet mogelijk om zich te abonneren. De papieren nieuwsbrief is alleen voor deelnemers.

De digitale nieuwsbrief LMM e-nieuws is gericht op o.a. onderzoekers, beleidsmakers en de deelnemers aan het meetnet. Op deze nieuwsbrief kunt u zich abonneren. Aan dit abonnement zijn geen kosten verbonden.

Op deze pagina staan vanaf 2018 de links naar de e-nieuwsbrieven. Voor 2007 t/m 2017 kunt u een pdf van het e-nieuws downloaden. 

LMM e-nieuws

 • E-nieuws maart (link)
 • E-nieuws september (link)
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws juni (pdf)
 • E-nieuws oktober (pdf)
 • E-nieuws maart (pdf)
 • E-nieuws juni (pdf)
 • E-nieuws oktober (pdf)
 • E-nieuws december (pdf)
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws juli (pdf)
 • E-nieuws december (pdf)
 • E-nieuws juli (pdf)
 • E-nieuws april (pdf
 • E-nieuws augustus (pdf
 • E-nieuws oktober (pdf
 • E-nieuws december (pdf)
 • E-nieuws februari (pdf
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws juli (pdf)
 • E-nieuws september (pdf
 • E-nieuws december (pdf)
 • E-nieuws februari (pdf) 
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws juni (pdf
 • E-nieuws augustus (pdf
 • E-nieuws december (pdf)
 • E-nieuws januari (pdf)
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws juni (pdf
 • E-nieuws augustus (pdf
 • E-nieuws oktober (pdf)
 • E-nieuws januari (pdf)
 • E-nieuws mei (pdf)
 • E-nieuws juli (pdf)
 • E-nieuws oktober (pdf)
 • E-nieuws februari (pdf)
 • E-nieuws april (pdf)
 • E-nieuws augustus (pdf)
 • E-nieuws oktober (pdf)
 • E-nieuws mei (pdf)
 • E-nieuws oktober (pdf)