Jaarlijks worden twee digitale en drie papieren nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over het meetnet.

De papieren nieuwsbrief LMM-nieuws is specifiek gericht op de landbouwbedrijven die aan het meetnet deelnemen en wordt automatisch aan deze deelnemers verzonden. Voor derden is het niet mogelijk om zich te abonneren. De papieren nieuwsbrief is alleen voor deelnemers.

De digitale nieuwsbrief LMM e-nieuws is gericht op o.a. onderzoekers, beleidsmakers en de deelnemers aan het meetnet. Op deze nieuwsbrief kunt u zich abonneren. Aan dit abonnement zijn geen kosten verbonden.

Op deze pagina staan vanaf 2018 de links naar de e-nieuwsbrieven. Voor 2007 t/m 2017 kunt u een pdf van het e-nieuws downloaden. 

<05-07-2024: Door een technisch probleem werken de links naar de e-nieuwsbrieven niet. Wij werken aan een oplossing> 

LMM-nieuws mei 2024

In mei 2024 is een nieuwe editie verschenen met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Administratie van bedrijfsgegevens steeds complexer
 • Meten van waterkwaliteit in Nederland: meer dan het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)
 • Nieuwe WaterSNIP-pilot: ammonium meten met sensoren
 • Stikstofbodemoverschot en nitraatconcentratie bij maisteelt op zandgrond
 • LMM en de met nutriënten verontreinigde gebieden

 

 • E-nieuws augustus 2022
 • E-nieuws oktober
 • E-nieuws september - special
 • E-nieuws mei
 • E-nieuws april
 • E-nieuws november