Jaarlijks worden twee digitale en drie papieren nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over het meetnet.

De papieren nieuwsbrief LMM-nieuws is specifiek gericht op de landbouwbedrijven die aan het meetnet deelnemen en wordt automatisch aan deze deelnemers verzonden. Voor derden is het niet mogelijk om zich te abonneren. De papieren nieuwsbrief is alleen voor deelnemers.

De digitale nieuwsbrief LMM e-nieuws is gericht op o.a. onderzoekers, beleidsmakers en de deelnemers aan het meetnet. Op deze nieuwsbrief kunt u zich abonneren. Aan dit abonnement zijn geen kosten verbonden.

Op deze pagina staan vanaf 2018 de links naar de e-nieuwsbrieven. Voor 2007 t/m 2017 kunt u een pdf van het e-nieuws downloaden. 

LMM-nieuws december 2023

In december 2023 is een nieuwe editie verschenen met o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wagyu-runderen in het prachtige Zuid-Limburgse heuvellandschap
  • Bedrijfsoverschot bepalend voor stikstofbodemoverschot
  • Bouwplannen op bedrijven in het Basismeetnet
  • Afscheid van de stille kracht van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)