In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid onderzoeken we of het Nederlandse mestbeleid goed werkt. Dit doen we door de waterkwaliteit te meten en de ontwikkeling van de landbouwpraktijk te volgen. Het RIVM werkt daarin samen met Wageningen Economic Research. We doen dit al sinds 1992 en hebben inmiddels een schat aan informatie verzameld.

Nitraatkaart

Nitraatkaarten van Nederland

Deelnemers

Als deelnemer kunt u helpen om de effecten van het mestbeleid in kaart te brengen

WaterSNIP

WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Nitraatrapportage 2020
Veldonderzoeker vangt water op uit drain bij sloot

Direct naar de Nitraatrapportage 2020

Stikstof in bodem en water
Stikstof in bodem en water

Direct naar uitleg over Stikstof in bodem en water

Fosfor in bodem en water

Direct naar uitleg over Fosfor in bodem en water