tekst

Ouderen drinken gezamenlijk koffie

Deze nieuwsbrief gaat het over puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Kortweg PPO Puntprevalentieonderzoek (Puntprevalentieonderzoek). Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het PPO en delen we ervaringen uit de praktijk.

Doelgroep: Betrokkenen bij het PPO: medewerkers van Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria.