tekst

De Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid heeft als doel de landelijke uitwisseling van actualiteiten en ontwikkelingen voor professionals in het vakgebied SOA  en Seksuele Gezondheid te bevorderen. De Nieuwsbrief komt tot stand onder redactie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  /Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control).