signaleringsoverleg logo

Wekelijks overzicht infectieziektesignalen.  Het wekelijks overzicht wordt op donderdag verzonden naar professionals die werkzaam zijn op het terrein van infectieziektebestrijding. Het signaleringsoverleg werkt volgens een privacyrichtlijn. Het overzicht heeft een vertrouwelijk karakter.

Doelgroep: 

  • artsen
  • verpleegkundigen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst 'en
  • artsen-microbioloog
  • deskundigen infectiepreventie
  • microbiologisch analisten
  • beleidsmedewerkers
  • onderzoekers