Signaleringsoverleg

Wekelijks overzicht van Infectieziektesignalen

Iedere donderdag worden infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland besproken tijdens het Signaleringsoverleg op het RIVM. Signalen kunnen bijvoorbeeld uitbraken zijn, nieuwe of onverwachte infectieziekten of trends. De signalen worden gebruikt om waar nodig bestrijdingsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Signalen zijn afkomstig uit surveillancebronnen maar bijvoorbeeld ook uit contacten met artsen-microbioloog en artsen-infectieziektebestrijding van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Er zijn verschillende redenen om een signaal te bespreken tijdens het Signaleringsoverleg:

 • het signaal kan een mogelijke dreiging voor de volksgezondheid in Nederland betekenen;
 • er is veel media-aandacht;
 • het signaal komt voort uit onderzoek of vraagt om nader onderzoek;
 • het signaal kan leiden tot kennisvermeerdering of dienen als informatieverstrekking; 
 • informatie uit de media.

Het overleg resulteert in een Wekelijks overzicht van Infectieziektesignalen dat op donderdag verzonden wordt naar professionals die werkzaam zijn op het terrein van infectieziektebestrijding. Het signaleringsoverleg werkt volgens een privacyrichtlijn. Het overzicht heeft een vertrouwelijk karakter.

Criteria om een signaal op te nemen in het Wekelijks overzicht zijn:

 • verandering in de incidentie of prevalentie van een infectieziekte;
 • opkomen van een infectieziekte in een specifieke populatie of locatie;
 • opkomen van een nieuwe of onbekende infectieziekte
 • verandering in de preventie, behandeling of diagnose van een infectieziekte;
 • verwachte problemen in de preventie en bestrijding van een infectieziekte;
 • een infectieziektedreiging met veel media-aandacht.

Nationale bronnen

Internationale bronnen

Voor wie zijn de wekelijkse overzichten van het SO?

Iedereen in Nederland of Caribisch Nederland die beroepsmatig in aanmerking denkt te komen kan zich via deze site aanmelden. Bijvoorbeeld:

 • (dieren)artsen
 • verpleegkundigen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en verpleegkundigen met aandachtsgebied infectieziekten
 • deskundigen infectiepreventie
 • microbiologisch analisten
 • beleidsmedewerkers
 • onderzoekers

Indien na aanmelding blijkt dat iemand niet tot de doelgroep behoort, kan deze aanmelding worden afgewezen.

Aanmelden, inloggen & archief